1981 yılında İstanbul’da doğdum. İstanbul’u tüm karmaşıklığına, yoğunluğuna, trafiğine rağmen seviyorum.

1988-1996 yılları arasında İlk ve Orta Okul Eğitimimi tamamladım.

1996 Yılında Endüstri Meslek Lisesi Elektronik Bölümünü sınava girerek kazandım.

Elektronik devre tasarlama konusunda pratikliğini, elektronik malzemeleri tanıma konusunda becerilerimi bu yıllarda kazandım.

Meslek Lisesini, 1999 yılında “okul birincisi” olarak tamamladım.

ÖSS sınavında, ilk 5000 ‘e girmeyi başardım. Okul birincisi kontenjanı sayesinde, Elektronik Mühendisliğini okumaya hak kazandım.

1999-2004 yılları arasında Mühendislik Eğitimi tamamladıktan sonra, Ekonomi ve İktisat merakımdan dolayı, 2008 yılında İktisat Eğitimimi Uzaktan eğitim ile 2012 yılında tamamladım.

2005-2018 Yılları arasında Otomotiv,  İnterkom Sistemleri, Güç Elektroniği ve  Asansör sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların,  Araştırma ve Geliştirme departmanlarında Mühendis, Proje Lideri ve Müdür olarak çalıştım ve çalışıyorum.

Elektronik sektöründeki amacım; Teknoloji ile insan hayatını kolaylaştırmaktır.

Bilmediğim ve merak ettiğim projeler de çalışmak beni heyecanlandırır. Bu tip projelerdeki motivasyonum her zaman yüksektir, o projeyi tamamlamak beni aşırı hırslandırır.

“Elektroniği ve Mekaniği bir birinden ayrıdır” fikrinin  hata olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden sorumluluk aldığım projelerde mekanik konularda ilgilimi çeker. 

Elektroniğin olduğu sektörlerde, inovatif hamleler yapma konusunda istekliyimdir. 

I completed my primary and secondary education between 1988-1996.

In 1996, I entered the Industrial Vocational High School Electronics Department by taking the exam.

In these years, I gained practical skills in designing electronic circuits and recognizing electronic materials.

I graduated from Vocational High School in 1999 as the top student.

In the OSS exam, I managed to get into the top 5,000. Thanks to the quota of the top student, I was entitled to study Electronic Engineering.

After completing Engineering Education between 1999-2004, I completed my Economics Education in 2012 with Distance Education in 2012 due to my interest in Economics and Economics.

Between 2005-2018, I worked and worked as Engineer, Project Leader and Manager in Research and Development departments of companies operating in Automotive, Intercom Systems, Power Electronics and Elevator sectors.

My purpose in the electronics sector; Technology is to facilitate human life.

I am excited to work on projects that I do not know and wonder. My motivation for such projects is always high, completing that project makes me too ambitious.

I think the idea that “electronics and mechanics are separate” is a mistake. That’s why I’m interested in mechanical issues in the projects I take responsibility for.

I am keen to make innovative moves in sectors where electronics are available.

İş ve Projeler Hakkında

Zor projelerde yada zor işler de hemen gözüm korkmaz, böyle zor durumlarda kolay kolay pes etmem.

Cevabını bilmediğim sorular sorulduğunda bilmiyorum derim,

Uzmanlık alanım olmayan projeler masama geldiğinde ise; o projeyi araştırmayı nasıl yapılacağını araştırmayı severim.

Kısa zaman diliminde yapamayacaksam projeyi tamamlamak için kendimi zorlamam. 

Bu tip konularda sadece öğrenme ve bilgi edinme pozisyonun da kalarak, hızlıca işi ehline vermeyi tercih ederim.

Uzmanlık alanım olan konular da ise oldukça sabırlı ve istikrarlıyım. Yapabileceğime inanıyorsam, kendime bir hedef ve zaman dilimi belirlerim ve başarana kadar uğraşırım.

Üzerime aldığım görev ve sorumluluklar da; Kendini geliştiren, profesyonel ve radikal kararlar verebilen, Hatalı kararlarımı eleştirebilirim, 

Hatalarımı tekrarlamamaya ve düzeltmeye özen gösteririm.

İnsan ve Duygular

Paylaşımda bulunduğum insanlara duygularımı, düşünceleri aktarmada samimiyimdir. Kendimi iyi ifade edebilirim.

Her zaman iş düşünmem, ama her zaman disiplinli ve çalışkanım,

Özün de çok sıradan bir insanımdır.

Kişiliğimle karşımdaki insanlar da iz bırakırım.

Şiir, Yazı denemeleri yapmak gibi, zaman zaman gizli şair ruhuna sahibim.

İnsanlığa saygı duyuyorum, bu konuda detaycıyımdır.

İç dünyam da mutluysam, iş performansım yükselir.

İnsani duygularımı, iş hayatımda kaybetmemeye özen gösteririm.

Güven ve Dürüstlük

Güven konusunun her ortamda çok önemli olduğuna inanırım.

İlk defa tanıdığım insanlara, güven seviyem hep yüksekten başlar. Etrafımda olan insanlara, hangi konu da ve ne kadar güveneceğimi tayin etme konusun da iyiyimdir.

 Beni kandırdığını düşünen insanlar, genelde pişmanlık yaşarlar. 

Birbirine güvenen kişilerin başarılı, mutlu ve dostluk seviyelerinin yüksek olduğuna inanırım.

Güvenimi kaybedecek kadar beni kandıran yada kıran insanlara asla inanmam. 

Karşılıklı güveninin olmadığı arkadaşlıklara inanmam. 

About Business and Projects

I am not afraid of difficult projects or hard work immediately,

I do not give up easily in such difficult situations.

When asked questions I don’t know the answer to, I say I don’t know,
When the projects that do not have my expertise come to my desk; I like to research that project and how to do it.

I will not force myself to complete the project if I cannot do it in a short period of time.

I prefer to give the job to the people quickly, not only in the position of learning and acquiring knowledge.

I am very patient and stable in the areas of my expertise. If

I believe I can do it, I will set a goal and time frame for myself and work until I succeed.

The duties and responsibilities I take on me; I can criticize my faulty decisions, which are self-improving, capable of making professional and radical decisions,

I take care not to repeat and correct my mistakes.

Human and Emotions

I am sincere in conveying my feelings and thoughts to the people I share. I can express myself well.

I don’t always think about work, but I’m always disciplined and hardworking,

I’m a very ordinary person.

I leave a mark with my personality.

I have the secret poet spirit from time to time, such as poetry and essays.

I respect humanity.

If I am happy in my inner world, my business performance will increase.

I take care not to lose my human emotions in my business life.

Trust and Integrity

I believe that trust is very important in every environment.

For the first time I know people, my trust level always starts from high.

I’m good at determining which subject and how much I trust in the people around me.

People who think you’ve been fooling me often have regrets.

I believe that people who trust each other have high levels of success, happiness and friendship.

I never believe in people who deceive or break me enough to lose my trust.

I don’t believe in friendships without mutual trust.

Otomotiv Sektöründe :

Klima ve Kumanda Kontrol Kartı

Fırçasız Motor Sürücüsü Tasarımı,

Röleli veya Elektronik Sigorta Kontrollü Kartı Tasarımları,

Akıllı Aydınlatma Tasarımı,

Hostes Çağırma Ünitesi Tasarımları,

ECU Kart Tasarımları 

Kapı Kontrol Kart Tasarımı, 

Güç Elektroniği Sektöründe,

10-120kVA arası Online UPS ‘ler de kullanılan

Doğrultucu Ana Kart Tasarımı

Evirici Ana Kart Tasarımı,

SNMP Kart Tasarımı,

Paralelleme Bağlantı Kartı Tasarımı

Arayüz ve LCD Kartlarının Tasarımı,

IGBT Modül Sürücü Kartı Tasarımı, 

Asansör Sektöründe

7 Segment Gösterge Tasarımı,

DotMatriks Gösterge Tasarımı,

VATN ve STN Sürücülü LCD Tasarımı,

Used in Automotive Industry:

Air Conditioning and Control Control Card
Brushless Motor Driver Design,
Relay or Electronic Insurance Controlled Card Designs,
Intelligent Lighting Design,
Hostess Calling Unit Designs,
ECU Card Designs
Door Control Card Design,

In Power Electronics Sector,

Online UPSs between 10-120kVA

Rectifier Motherboard Design
Inverter Motherboard Design,
SNMP Card Design,
Parallel Connection Card Design
Design of Interface and LCD Cards,
IGBT Module Driver Board Design,

In the elevator industry

7 Segment Indicator Design,
DotMatriks Indicator Design,
VATN and STN Driver LCD Design,

Tıp Sektöründe kullanılan

  • Akıllı Ameliyat Masası Kontrol ve Kumanda Kartı Tasarımı,

Vakum ve Paketleme Sektöründe kullanılan 

Vakum Makinesi Kontrol ve Güç Kartı tasarımı 

DoubleChamber Vakum Makinesi Kontrol ve Güç Kartı tasarımı,

Taşıt Tanıma Sistemlerinde kullanılan 

UHF RF ID Okuyucu Tasarımı (Seri üretimi yapılmadı)

Magnetostrictive Prensibe göre çalışan Yakıt Seviye ölçebilen Probe (Tasarım Aşamasında)

Used in Medical Industry

Smart Operating Table Control and Control Card Design,

Used in Vacuum and Packaging Industry

Vacuum Machine Control and Power Board design
DoubleChamber Vacuum Machine Control and Power Card design,

Used in Vehicle Identification Systems

UHF RF ID Reader Design (No serial production)
Magnetostrictive Principle Fuel Level Probe (Under Construction)

İş Dünyasında Ne Beklerim?

Her şeyden önce samimiyet ve dürüstlük isterim. 

Kendine güvenen bir işveren, işveren temsilcisi yada yatırımcı isterim. Bunu yaparken karşısındakine güven vermesi, karakterli bir duruşu, verdiği sözü tutan davranışlar beklerim.

Özel Dünyamda Ne Beklerim?

Karşımdaki insandan, insanlık başlığının altındaki sıfatlar dışında bir beklentim yoktur. 

Gelecekten Ne Beklerim?

Sağlık, mutluluk ve huzur beklerim.

Business Expectations

First of all, I want sincerity and honesty.
I want a confident employer, employer representative or investor. In doing so, I expect confidence in others, a stance of character, behaviors that keep its promise.

In My Private World

I have no expectation from the person in front of me other than the adjectives under the title of humanity.

What do I expect from the future?

I expect health, happiness and peace.

Bana aşağıdaki e-mail adresinden ulaşabilirsiniz.

You can contact me at the following e-mail address.

info@sadiksume.com

PROGRAM BİLGİ VE TECRÜBE SEVİYELERİ (PROGRAM INFORMATION AND EXPERIENCE LEVELS)

ALTIUM DESIGNER 85%
FLOWCODE 85%
KEIL 80%
SOLIDWORKS 70%
CORELDRAW 75%
MPLAB IDE ASSEMBLY 85%
KEIL 75%
IAR SYSTEMS 77%
STM32 CUBE 70%
MS OFFICE 80%
VISUAL STUDIO 65%